2 Niedziela po Wielkanocy 14.04.2024

„Ja jestem dobry Pasterz. Owce moje głosu mojego słuchają i Ja je znam, a one idą za mną. I Ja daję im żywot wieczny.” Ewangelia Jana 10,11a.27-28a

Tekst: 1 Mojżeszowa 16,1-16    
ks. J. Badura

1. Porządek nabożeństw:

  • 21.04.2024 – 3 Niedziela po Wielkanocny

Jasienica 8.00 z komunią św.;

Jaworze 10.00 z komunią św. i wieczorne o 18.00;

Świętoszówka 10.00 z komunią św.;

Szkółki odbywają się równolegle do naszych nabożeństw.

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, za dar od małżeństwa, które obchodzi jubileusz 50-lecia małżeństwa. Małżonków dołączymy do modlitwy;

3. Zajęcia w tygodniu o stałych porach:

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba Zespołu Cantate o 19.00,

- w sobotę nauka konfirmacujna dla grupy młodszej o 9.00,

- w sobotę starsza grupa konfirmantów uczestniczy w Diecezjalnym Zjeździe Konfirmantów w Wiśle Malince.

4. Od Wielkanocy do świąt Zesłania Ducha Świętego Kościół prowadzi zbiórkę na Fundusz Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa.

5. Zapraszamy na Kolację dla mężczyzn, która odbędzie się 27.04.2024 o g. 17:00 w sali pod Harendą w Jaworzu. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w względu organizacyjne prosimy o zapisywanie się w kancelarii parafialnej. Zapisy do dnia 20 kwietnia. Szczegóły na plakacie i na stronie internetowej parafii

6. Koło Diakonii zaprasza na spotkanie, które odbędzie się jutro 15.04.2024 o g. 17:00 w sali parafialnej w Jaworzu. Spotkanie będzie połączone z wykładem „Herrnhuci, Bracia Morawscy – historia i misje” Temat przedstawi mgr Piotr Kokotkiewicz.

7. Na podstawie uchwały Rady Parafialnej zwołuje się Zgromadzenie Parafialne na 21.04.2024 po nabożeństwie w Jaworzu. Celem zgromadzenia jest powołanie w parafii stacji socjalnej, która zgodnie z przepisami kościelnymi musi zostać powołana uchwałą Zgromadzenia Parafialnego. Powołanie stacji socjalnej będzie jedynym punktem porządku Zgromadzenia.

8. Koło Diakonii zaprasza po nabożeństwie na kawę i ciasto do kawiarenki.

9. Do modlitwy małżeństwo, które obchodzi jubileusz 50-lecia małżeństwa.