Święto Reformacji 31.10.2023

ks. W. Wantulok,
ks. A. Krzykowski