20 Niedziela po Trójcy Świętej 22.10.2023

ks. A. Krzykowski