Ordynacja 26.08.2023

ks. Mikołaj Kotkowski
ks. Jarosław Sajdok