12 Niedziela po Trójcy Świętej 27.08.2023

ks. W. Wantulok
mgr Anna Wantulok