Wielkanoc 09.04.2023

„Chrystus Pan mówi: Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła”. Objawienie 1,18

Tekst: 1 Koryntian 15,1-11      
 ks. W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • Dzisiaj prosić będziemy o ofiarę na cele parafialne
  • 10.04.2023 – Poniedziałek Wielkanocny

Jasienica 8.00;

Jaworze 10.00;

Świętoszówka 10:00;

  • 16.04.2023 – 1 Niedziela po Wielkanocy

Jasienica 8.00 i wieczorne o 18.00;

Jaworze 10.00,

Świętoszówka 10:00;

Szkółki odbywają się równolegle do naszych nabożeństw. W Jasienicy szkółka niedzielna dla grupy starszej.

2. Dziękujemy za dary i ofiary na Kościół, za opłacane składki kościelne.

3. Zajęcia w tygodniu:

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę posiedzenie Rady Parafialnej o 18:00;

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00;

- w czwartek próba Zespołu Cantate o 19.00;

- w sobotę spotkanie młodzieży o 17.00 w Jaworzu.

4. Do nabycia jest nowy numer Informatora Parafialnego „Z życia i wiary”.

5. Do odebrania jest nowy numer Zwiastuna.

6. Zapraszamy na Diecezjalne Spotkanie Wielkanocne, które odbędzie się 10 kwietnia o 17.00 w Dzięgielowie. Słowo Boże wygłosi ks. Marcin Podżorski z Jawornika. Śpiew poprowadzi „Grupa dla Pana”.

7. W cyklu modlitw o kościoły członkowskie ŚFL dziś modlimy się o Kościół w Birmie.

8.  Parafia organizuje wycieczkę do Izraela w terminie od 3 do 10 lutego 2024. Szczegółowy program jest na stronie internetowej i w kancelarii parafialnej. Zgłoszenia do końca czerwca tego roku. koszt 1260 dolarów amerykańskich. Zapisy i dalsze informacje w kancelarii parafialnej lub u ks. W. Wantuloka.

9. Powstało w parafii Koło Diakonii. W skład tej grupy wchodzą lekarze, osoby doświadczone w niesieniu pomocy osobom starszym i osoby, które chcą taką służbę wypełniać. Zadaniem Koła będzie pomoc osobom starszym, chorym
i potrzebującym. Parafia nie prowadzi rejestru takich osób, dlatego w imieniu Koła serdecznie prosimy aby zgłaszać osoby, które potrzebują pomocy, które czasem potrzebują towarzystwa by porozmawiać i pobyć z kimś przez jakiś czas. Bardzo prosimy żeby taką potrzebę zgłaszać do kancelarii parafialnej. Zapraszamy także osoby, które chciałyby się do tej służby włączyć.

10. W nawiązaniu do podjętego w oparciu o 49.3 Regulaminu Parafialnego przez Radę Parafialną Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu wniosku o przeprowadzenie ponownych wyborów proboszcza pomocniczego ks. Andrzeja Krzykowskiego, na podstawie § 49.4 Regulaminu Parafialnego zwołuję na dzień 30 kwietnia 2023 roku Zgromadzenie Parafialne, które w drodze tajnego głosowania podejmie uchwałę o wyborze proboszcza pomocniczego na kolejną dziesięcioletnią kadencję.

Zgromadzenie Parafialne rozpocznie się o g. 9:00, a po oddaniu głosów, w trakcie ich przeliczenia odbędzie się nabożeństwo, po którym zostanie ogłoszony wynik wyborów. Podpisano bp. Adrian Korczago.