1 Niedziela po Wielkanocy 16.04.2023

„Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa” I Piotra 1,3

Tekst: 1 Mojżeszowa 32,23-32      
 ks. Z. Kowalczyk

1. Porządek nabożeństw:

  • Dzisiaj nabożeństwo wieczorne w Jasienicy o 18.00
  • 23.04.2023 – 2 Niedziela po Wielkanocy

Jasienica 8.00;

Jaworze 10.00 i wieczorne o 18.00;

Świętoszówka 10:00;

Szkółki odbywają się równolegle do naszych nabożeństw. W Jasienicy szkółka niedzielna dla grupy młodszej.

2. Dziękujemy za dary i ofiary na Kościół, za opłacane składki kościelne, rodzinom wspominającym swoich zmarłych za dary na kościół.

3. Od Wielkanocy do świąt Zesłania Ducha Świętego Kościół prowadzi zbiórkę na Fundusz Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa.

4. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek posiedzenie Rady Parafialnej o 18.00,

- w wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 18.00,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00;

- w czwartek próba Zespołu Cantate o 19.00;

- w sobotę nauka konfirmacyjna: grupa młodsza 9.00; grupa starsza 10.00,

- w sobotę spotkanie młodzieży o 17.00 w Jaworzu.

5. Do nabycia jest nowy, świąteczny numer Informatora Parafialnego „Z życia i wiary”.

6. W cyklu modlitw o kościoły członkowskie ŚFL dziś modlimy się o Kościół w Nepalu.

7. Parafia organizuje wycieczkę do Izraela w terminie od 3 do 10 lutego 2024. Szczegółowy program jest na stronie internetowej i w kancelarii parafialnej. Zgłoszenia do końca czerwca tego roku. koszt 1260 dolarów amerykańskich. Zapisy i dalsze informacje w kancelarii parafialnej lub u ks. W. Wantuloka.

8. Powstało w parafii Koło Diakonii. W skład tej grupy wchodzą lekarze, osoby doświadczone w niesieniu pomocy osobom starszym i osoby, które chcą taką służbę wypełniać. Zadaniem Koła będzie pomoc osobom starszym, chorym i potrzebującym. Parafia nie prowadzi rejestru takich osób, dlatego w imieniu Koła serdecznie prosimy aby zgłaszać osoby, które potrzebują pomocy, które czasem potrzebują towarzystwa by porozmawiać i pobyć z kimś przez jakiś czas. Bardzo prosimy żeby taką potrzebę zgłaszać do kancelarii parafialnej. Zapraszamy także osoby, które chciałyby się do tej służby włączyć.

9. 20 kwietnia w OSP w Jaworzu odbędzie się spotkanie dotyczące informacji o dotacjach na Odnawialne Źródła Energii. Ulotka jest w gablocie parafialnej i przy wyjściu z kościoła.

10. W nawiązaniu do podjętego w oparciu o 49.3 Regulaminu Parafialnego przez Radę Parafialną Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu wniosku o przeprowadzenie ponownych wyborów proboszcza pomocniczego ks. Andrzeja Krzykowskiego, na podstawie § 49.4 Regulaminu Parafialnego zwołuję na dzień 30 kwietnia 2023 roku Zgromadzenie Parafialne, które w drodze tajnego głosowania podejmie uchwałę o wyborze proboszcza pomocniczego na kolejną dziesięcioletnią kadencję.

Zgromadzenie Parafialne rozpocznie się o g. 9:00, a po oddaniu głosów, w trakcie ich przeliczenia odbędzie się nabożeństwo, po którym zostanie ogłoszony wynik wyborów.

Podpisano bp. Adrian Korczago.

Listy osób uprawnionych do głosowania są w kancelarii parafialnej. Tam można zweryfikować prawo do udziału w głosowaniu.

Studenci proszeni są o to aby w dniu głosowania mieli przy sobie legitymacje studenckie.

11. Oświadczenie Rady Parafialnej:

Rada Parafialna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu oświadcza, że w budynku parafialnym w Jasienicy 109, nie była i nie będzie prowadzona działalność gospodarcza.