5 Niedziela Postu 26.03.2023

„Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu”. Ewangelia Mateusza  20,28

 

Tekst: Hebrajczyków 5,7-9      
 ks. W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • 02.04.2023 – 6 Niedziela Postu

Jasienica 8.00 z komunią św.;

Jaworze 9.00 spowiedź i komunia św.; 10.00 nabożeństwo Słowa;

Świętoszówka 10.00;

Szkółki odbywają się równolegle do naszych nabożeństw. W Jasienicy szkółka niedzielna dla grupy młodszej.

  • 31.03.2023 – nabożeństwa pasyjne

Jasienica 16.00; z komunią św.;

w Jaworze 17.30 z komunią św.;

Słowem Bożym służyć będzie ks. Alfred Borski ze Skoczowa.

2. Dziękujemy za dary i ofiary na Kościół, za opłacane składki kościelne, rodzinie wspominającej swojego zmarłego.

3. Zajęcia w tygodniu:

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00;

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00;

- w czwartek próba Zespołu Cantate o 19.00;

- w sobotę spotkanie młodzieży o 17.00 w Jasienicy.

4. PTEw zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 3 kwietnia o godz. 18.00 w sali parafialnej w Jaworzu. Temat spotkania: „Konfederacja Warszawska” w 450-lecie jej uchwalenia przedstawi Leopold Kłoda.

5. W przyszłą niedzielę 02.04.2023 zapraszamy na Wieczór Pasyjny na godz. 17:00 do kościoła w Jaworzu. W Wieczorze wystąpią: chór kościelny, zespół Cantate, zespół muzyczny, młodzież.

6. W cyklu modlitw o kościoły członkowskie ŚFL dziś modlimy się o Kościół w Japonii.

7. Do odebrania jest nowy numer Zwiastuna.

8. Diakonia Kościoła prowadzi akcję ekumeniczną „Skarbonka diakonijna” pod hasłem: Czas miłosierdzia. Zachęcamy do udziału w akcji, która potrwa do końca czasu pasyjnego. Plakat w gablocie parafialnej, skarbonki do zabrania w kancelarii.

9. Powstało w parafii Koło Diakonii. W skład tej grupy wchodzą lekarze, osoby doświadczone w niesieniu pomocy osobom starszym i osoby, które chcą taką służbę wypełniać. Zadaniem Koła będzie pomoc osobom starszym, chorym
i potrzebującym. Parafia nie prowadzi rejestru takich osób, dlatego w imieniu Koła serdecznie prosimy aby zgłaszać osoby, które potrzebują pomocy, które czasem potrzebują towarzystwa by porozmawiać i pobyć z kimś przez jakiś czas. Bardzo prosimy żeby taką potrzebę zgłaszać do kancelarii parafialnej. Zapraszamy także osoby, które chciałyby się do tej służby włączyć.

10. W nawiązaniu do podjętego w oparciu o 49.3 Regulaminu Parafialnego przez Radę Parafialną Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu wniosku o przeprowadzenie ponownych wyborów proboszcza pomocniczego ks. Andrzeja Krzykowskiego, na podstawie § 49.4 Regulaminu Parafialnego zwołuję na dzień 30 kwietnia 2023 roku Zgromadzenie Parafialne, które w drodze tajnego głosowania podejmie uchwałę o wyborze proboszcza pomocniczego na kolejną dziesięcioletnią kadencję.

Zgromadzenie Parafialne rozpocznie się o g. 9:00, a po oddaniu głosów, w trakcie ich przeliczenia odbędzie się nabożeństwo, po którym zostanie ogłoszony wynik wyborów.  Podpisano bp. Adrian Korczago.

11. Z karty żałobnej:

  • W wieku 91 lat zmarła śp. Joanna Klima z domu Bathelt mieszkała w Jaworzu. Pogrzeb odbył się w sobotę 25.03.2023 w Jaworzu.