4 Niedziela Postu 19.03.2023

„Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje”. Ewangelia Jana 12,24

 

Tekst: Izajasz 54,7-10      
 ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

 • 26.03.2023 – 5 Niedziela Postu

  Jasienica 8.00 z Komunią Św.; 14.00 nabożeństwo dla seniorów

  Jaworze 9.00 Spowiedź i Komunia Św.; 10.00 nabożeństwo Słowa

  Świętoszówka 10.00

  Szkółki odbywają się równolegle do naszych nabożeństw. W Jasienicy szkółka niedzielna dla grupy starszej.

 • 24.03.2023 – nabożeństwa pasyjne

  Jasienica 16.00; w Jaworze 17.30 nabożeństwa z komunią św. Słowem Bożym służyć będzie ks. Dariusz Lerch z Ustroni

2. Zajęcia w tygodniu:

- od poniedziałku do środy w Jaworzu i w Jasienicy odbywać się będą rekolekcje pasyjne dla dzieci szkół podstawowych;

- w poniedziałek posiedzenie Rady Parafialnej o 18:00

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba Zespołu Cantate o 19.00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna: grupa młodsza 9.00; grupa starsza 10.00

- w sobotę spotkanie młodzieży o 17.00 w Jasienicy.

3. Diakonia Kościoła prowadzi akcję ekumeniczną „Skarbonka diakonijna” pod hasłem: Czas miłosierdzia. Zachęcamy do udziału w akcji, która potrwa do końca czasu pasyjnego. Plakat w gablocie parafialnej, skarbonki do zabrania w kancelarii.

4. Powstało w parafii Koło Diakonii. W skład tej grupy wchodzą lekarze, osoby doświadczone w niesieniu pomocy osobom starszym i osoby, które chcą taką służbę wypełniać. Zadaniem Koła będzie pomoc osobom starszym, chorym i potrzebującym. Parafia nie prowadzi rejestru takich osób, dlatego w imieniu Koła serdecznie prosimy aby zgłaszać osoby, które potrzebują pomocy, które czasem potrzebują towarzystwa by porozmawiać i pobyć z kimś przez jakiś czas. Bardzo prosimy żeby taką potrzebę zgłaszać do kancelarii parafialnej. Zapraszamy także osoby, które chciałyby się do tej służby włączyć.

5. W nawiązaniu do podjętego w oparciu o § 49.3 Regulaminu Parafialnego przez Radę Parafialną Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu wniosku o przeprowadzenie ponownych wyborów proboszcza pomocniczego ks. Andrzeja Krzykowskiego, na podstawie § 49.4 Regulaminu Parafialnego zwołuję na dzień 30 kwietnia 2023 roku Zgromadzenie Parafialne, które w drodze tajnego głosowania podejmie uchwałę o wyborze proboszcza pomocniczego na kolejną dziesięcioletnią kadencję.

Zgromadzenie Parafialne rozpocznie się o g. 9:00, a po oddaniu głosów, w trakcie ich przeliczenia odbędzie się nabożeństwo, po którym zostanie ogłoszony wynik wyborów. Podpisano bp Adrian Korczago.

6. Z karty żałobnej: w wieku 63 lat zmarła śp. Lidia Kluz z domu Pisek, zamieszkała w Mayen w Niemczech. Pogrzeb odbył się w sobotę 18.03.2023 w Jasienicy.