Niedziela przed Postem 19.02.2023

„Oto idziemy do Jerozolimy, i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym”. Ewangelia Łukasza 18,31

Tekst: I Koryntian 13,1-13       
ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • Dzisiaj nabożeństwo wieczorne w Jaworzu o 18.00
  • 26.02.2023 – 1 Niedziela Postu

Jasienica 8.00 z komunią św. i wieczorne o 18.00;

Jaworze 9.00 spowiedź i komunia św.; 10.00 nabożeństwo Słowa;

Świętoszówka 10.00 z komunią św.

Szkółki odbywają się równolegle do naszych nabożeństw.

W Jasienicy szkółka niedzielna dla grupy starszej.

  • 24.02.2023 – nabożeństwa pasyjne

Jasienica 16.00;

Jaworze 17.30

Kazanie wygłosi ks. Karol Macura z Drogomyśla.

2. Dziękujemy za dary i ofiary na Kościół, za opłacane składki kościelne, rodzinom wspominającym swoich zmarłych.

3. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek posiedzenie Rady Parafialnej o 18.00,

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w sobotę Zjazd Konfirmantów w Bielsku-Białej o od 11.00 do 16.00,

- w sobotę spotkanie młodzieży  w Jasienicy o 17.00.

4. Kolejnym kościołem członkowskim ŚFL o który będziemy się modlić jest kościół w Bangladeszu.

5. W kancelarii jest otwarta lista darów na rzecz PEA w Katowicach-Szopienicach i poszkodowanych w wyniku wybuchu gazu.

6. Diakonia Kościoła organizuje zbiórkę ofiar na rzecz poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii. Lista ofiar jest w kancelarii parafialnej. Apel Diakonii Kościoła z numerem konta jest na naszej stronie internetowej.

7. Z karty żałobnej:

  • W wieku 87 lat zmarła śp. Stefania Chałupska z domu Chałupska zamieszkała w Jaworzu. Pogrzeb odbędzie się we wtorek 21.02.2023 o godz. 14.00 z kościoła w Jaworzu.