Apel Diakoni Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Treść pisma: