2 Niedziela przed Postem 12.02.2023

„Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych”. Hebrajczyków 3,15

Tekst: Izajasz 55,6-12       
ks. W. Wantulok, ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • 19.02.2023 – Niedziela przed Postem

Jasienica 8.00;

Jaworze 10.00 i nabożeństwo wieczorne o 18.00;

Świętoszówka 10.00

Szkółki odbywają się równolegle do naszych nabożeństw.

W Świętoszówce szkółka zostaje odwołana do 19 marca ze względu na remont sali OSP.

2. Zajęcia w tygodniu:

- we wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba Zespołu Cantate o 19.00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna grupa młodsza o 9.00; starsza o 10.00,

- w sobotę spotkanie młodzieży  w Jasienicy o 17.00.

3. Kolejnym kościołem członkowskim ŚFL o który będziemy się modlić jest kościół w Australii.

4. Zgodnie z ZPW Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP dziś po nabożeństwie Zgromadzenie Parafialne, które ma zatwierdzić sprawozdanie proboszcza za 2022 rok, zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2022 rok i przyjąć preliminarz na 2023 rok.

5. W kancelarii jest otwarta lista darów na rzecz PEA w Katowicach-Szopienicach i poszkodowanych w wyniku wybuchu gazu.

6. Z karty żałobnej:

  • W wieku 58 lat zmarł śp. Karol Kajsztura zamieszkały w Jasienicy. Pogrzeb odbył się w sobotę 11.02.2023 w Jasienicy.