3 Niedziela po Epifanii 22.01.2023

„Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa, i zasiądą w Królestwie Bożym”. Ewangelia Łukasza 13,29

Tekst: Rzymian 1,13-17      
ks. A. Mendrok

1. Porządek nabożeństw:

  • dzisiaj jeszcze nabożeństwo wieczorne w Jasienicy o 18.00
  • 22.01.2023 – Ostatnia Niedziela po Epifanii

Jasienica 8.00;

Jaworze 10.00;

Świętoszówka 10.00

2. W przyszłą niedzielę odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne z okazji Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Nabożeństwo rozpocznie się o 16.00 w naszym kościele w Jaworzu. Kolekta z nabożeństwa zostanie przekazana na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Zachęcamy do udziału.

3. Zajęcia w tygodniu:

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w czwartek próba Zespołu Cantate o 19.00.

4. Kolejnym kościołem członkowskim ŚFL o który będziemy się modlić jest kościół w Sierra Leone.

5. Rada Parafialna zaprasza na spotkanie z parafianami w sobotę 28.01.2023 o 16.00 w sali parafialnej w Jaworzu.

6. Zgodnie z ZPW Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zwołuje się na dzień 12.02.2023 po nabożeństwie w Jaworzu Zgromadzenie Parafialne, które ma zatwierdzić sprawozdanie proboszcza za 2022 rok, zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2022 rok i przyjąć preliminarz na 2023 rok.

7. Z karty żałobnej:

  • W wieku 79 lat zmarł śp. Otto Guznar zamieszkały w Jasienicy. Pogrzeb odbył się w sobotę 21.01.2023 w Jasienicy.
  • W wieku 91 lat zmarł śp. Józef Mendroch zamieszkały w Jasienicy. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 23.01.2023 o godz. 13.00 z kościoła w Jasienicy.