Z karty żałobnej

śp. Stanisław Obracaj zamieszkały w Świętoszówce,
zmarł w wieku 78 lat. Pogrzeb odbędzie się w piątek 23.12.2022 o g. 14:00 z kaplicy w
Świętoszówce.