Święta Bożego Narodzenia

„Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym”. Ewangelia Łukasza 2,10b-11

1. Porządek nabożeństw:

  • 25.12.2022 – I Święto Bożego Narodzenia

Jaworze 5:00 jutrznia; 10:00 nabożeństwo rodzinne z gwiazdką szkółki niedzielnej,

Jasienica 10:00 w czasie nabożeństwa kolędować będzie Zespół Regionalny „Jasieniczanka” w czasie nabożeństw ofiara na cele parafialne

  • 26.12.2022– II Święto Bożego Narodzenia

Jaworze 10:00;

Jasienica 8:00;

Świętoszówka 10:00;

  • W pierwszy dzień świąt w programie TVP Kultura o 8.00 transmitowane będzie nabożeństwo z Żyrardowa.
  • 31.12.2022 – Zakończenie roku

Jasienica 16.00;

Świętoszówka 17.30;

Jaworze 17.30

  • 01.01.2023 – Nowy rok

Jaworze 10.00

Prosić będziemy o ofiarę na Fundusz Socjalny Kościoła.

  • 06.01.2023 – Święto Epifanii

Jaworze 10.00

W czasie nabożeństwa kolędował będzie chór kościelny

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, za dary na światło jutrzenne.

3. Do nabycia świece diakonijne w ramach akcji charytatywnej „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”, opłatki wigilijne.

4. Do odebrania nowy numer Zwiastuna.

5. Do nabycia nowy numer informatora parafialnego „Z życia i wiary” za ofiarą co najmniej 15 złotych.

6. Z karty żałobnej:

  • W wieku 39 lat zmarł śp. Marek Jerzy Szalbot, zamieszkały w Jasienicy. Pogrzeb odbył się w czwartek 22.12.2022 w Jasienicy.
  • W wieku 78 lat zmarł śp. Stanisław Obracaj zamieszkały w Świętoszówce. Pogrzeb odbył się w piątek 23.12.2022 w Świętoszówce