4 Niedziela Adwentu 18.11.2022

„Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się! Pan jest blisko”. Filipian 4,4-5

 

Tekst: Filipian 4,4-7   
ks. A. Krzykowski
 

1. Porządek nabożeństw:

  • 21.12.2022 –  tygodniowe nabożeństwa adwentowe

Jasienica 16.00 z komunią świętą

Jaworze 17.30 z komunią świętą

  • 24.12.2022 – Wigilia Bożego Narodzenia

Jasienica 16:00

Świętoszówka 17:30

  • 25.12.2022 – I Święto Bożego Narodzenia

Jaworze 5:00 jutrznia; 10:00 nabożeństwo rodzinne z gwiazdką szkółki niedzielnej,

Jasienica 10:00 w czasie nabożeństwa kolędować będzie Zespół Regionalny „Jasieniczanka”

w czasie nabożeństw ofiara na cele parafialne

  • 26.12.2022– II Święto Bożego Narodzenia

Jaworze 10:00

Jasienica 8:00

Świętoszówka 10:00

  • W pierwszy dzień świąt w programie TVP Kultura o 8.00 transmitowane będzie nabożeństwo z Żyrardowa.

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, za dary na światło jutrzenne.

3. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek posiedzenie Rady Parafialnej o 17.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19:00

4. Kolejnym kościołem członkowskim ŚFL o który będziemy się modlić jest kościół w Demokratycznej Republice Konga.

5. Do nabycia świece diakonijne w ramach akcji charytatywnej „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”, opłatki wigilijne.

6. Do zakupienia są kalendarze książkowe wraz z dodatkiem „Z Biblią na co dzień” komplet 58 zł, książeczka 19 zł.

Kalendarze jednokartkowe z Dzięgielowa po 5 złotych (Diakonat w przyszłym roku obchodzi 100-lecie istnienia).

7. Do modlitwy załączamy współbrata o pomyślny wynik operacji.

8. Z karty żałobnej:

  • W wieku 92 lat zmarł śp. Józef Kurcyus zamieszkały w Jasienicy. Pogrzeb odbył się w piątek 16.12.2022 w Jasienicy.