3 Niedziela Adwentu 11.12.2022

„Przygotujcie na pustyni drogę Pańską. Oto Wszechmocny, Pan przychodzi w mocy”. Izajasz 40,3.10

Tekst: Izajasz 40,1-11   
ks. W. Wantulok
 

1. Porządek nabożeństw:

  • 18.12.2022 – 4 Niedziela  Adwentu

Jasienica 8.00 z komunią św.;

Jaworze 9.00 komunia św. i 10.00;

Świętoszówka 10.00

  • 14.12.2022 –  nabożeństwa adwentowe

Jasienica 16.00 z komunią świętą

Jaworze 17.30 z komunią świętą

  • Szkółki niedzielne rozpoczynają się równolegle do nabożeństw. Szkółka niedzielna w Jasienicy dla grupy młodszej.

2. Dziękujemy za dary i ofiary na kościół, opłacanie składki kościelne. Zbliża się koniec roku i zwracamy się z prośbą i apelem do tych, którzy jeszcze nie opłacili składki kościelnej. Funkcjonowanie Parafii również związane jest z opłatami za media. W tym roku wykonano z własnych środków wiele prac na terenie Parafii. Opłacenie składki kościelnej jest wyrazem naszej ewangelickiej odpowiedzialności za naszą Parafię.

3. Zajęcia w tygodniu:

- w wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00 (próba w kościele),

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19:00,

- w sobotę spotkanie adwentowe „adwentówka” młodzieży w Jasienicy o 17.00,

4. Gwiazdki dzieci ze szkółki niedzielnej: w Jasienicy i w Świętoszówce w przyszłą niedzielę w Świętoszówce w czasie nabożeństwa o 10.00, w Jasienicy o 16.00 w kościele w Jasienicy. Gwiazdka dzieci w Jaworzu w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia w czasie nabożeństwa rodzinnego.

5. Kolejnym kościołem członkowskim ŚFL o który będziemy się modlić jest kościół w Nigerii.

6. PTEW zaprasza na spotkanie adwentowo-świąteczne, które odbędzie się w poniedziałek w „Gościńcu szumnym” w Jaworzu o 18.00.

7. Do nabycia świece diakonijne w ramach akcji charytatywnej „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”, opłatki wigilijne.

8. Do zakupienia są kalendarze książkowe wraz z dodatkiem „Z Biblią na co dzień” komplet 58 zł, książeczka 19 zł. Kalendarze jednokartkowe z Dzięgielowa po 5 złotych (Diakonat w przyszłym roku obchodzi 100-lecie istnienia).

9. Z karty żałobnej:

  • W wieku 80 lat zmarła śp. Hilda Nowak zamieszkała w Bielsku-Białej. Pogrzeb odbył się w czwartek 08.12.2022 w Jasienicy.