2 Święto Bożego Narodzenia 26.12.2021

ks. A. Krzykowski