2 Niedziela Adwentu 04.12.2022

„Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze”. Ewangelia Łukasza 21,28

Tekst:   Pieśń nad Pieśniami 2,8-13    
ks. A. Krzykowski
1. Porządek nabożeństw:

  • 11.12.2022 – 3 Niedziela  Adwentu

Jasienica 8.00 z komunią św.;

Jaworze 9.00 komunia św. i 10.00;

Świętoszówka 10.00

  • 07.12.2022 –  tygodniowe nabożeństwa adwentowe

Jasienica 16.00 z komunią świętą

Jaworze 17.30 z komunią świętą

  • Szkółki niedzielne rozpoczynają się równolegle do nabożeństw. Szkółka niedzielna w Jasienicy dla grupy starszej.
  • W przyszłą niedzielę programie TVP Kultura nadawane będzie nabożeństwo z ewangelickiego kościoła Łaski Bożej w Poznaniu. Początek o godzinie 8.00.

2. Dziękujemy za dary i ofiary na kościół, opłacanie składki kościelne. Zbliża się koniec roku i zwracamy się z prośbą i apelem do tych, którzy jeszcze nie opłacili składki kościelnej. Funkcjonowanie Parafii również związane jest z opłatami za media. W tym roku wykonano z własnych środków wiele prac na terenie Parafii. Opłacenie składki kościelnej jest wyrazem naszej ewangelickiej odpowiedzialności za naszą Parafię.

3. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek spotkanie Koła Pań w Jasienicy o 17.00,

- w wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00 (próba w kościele),

- w środę spotkanie Koła Pań w Jaworzu po nabożeństwie adwentowym ( spotkanie w sali obok kancelarii ),

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19:00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna grupa młodsza o 9.00; grupa starsza o 10.00.

- w sobotę spotkanie młodzieży w Jasienicy o 17.00.

4. Kolejnym kościołem członkowskim ŚFL o który będziemy się modlić jest kościół w Namibii.

5. PTEW zaprasza na spotkanie adwentowo-świąteczne, które odbędzie się w „Gościńcu szumnym” w Jaworzu 12 grudnia o 18.00.

6. Kończymy zbiórkę ciepłej odzieży dla Ukrainy. Bielizna osobista tylko nowa. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do zbiórki.

7. Do nabycia świece diakonijne w ramach akcji charytatywnej „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”, opłatki wigilijne.

8. Do zakupienia są kalendarze książkowe wraz z dodatkiem „Z Biblią na co dzień” komplet 58 zł, książeczka 19 zł. Kalendarze jednokartkowe z Dzięgielowa po 5 złotych i wielokartkowe po 15 złotych. (Diakonat w przyszłym roku obchodzi 100-lecie istnienia).

9. Do odebrania nowy numer Zwiastuna.

10. Z karty żałobnej:

  • W wieku 78 lat zmarła śp. Gertruda Pagórska z domu König, zamieszkała w Jasienicy. Pogrzeb odbył się w czwartek 01.12.2022 w Jasienicy.