Przedostatnia niedziela roku kościelnego 13.11.2022

„My wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym” 2 Koryntian 5,10

Tekst:   Ewangelia Łukasza 18,1-8  
ks. W. Wantulok
 

1. Porządek nabożeństw:

  • 20.11.2022 –Niedziela  Wieczności

Jasienica 8.00

Jaworze 10.00 i wieczorne o 18.00

Świętoszówka 10.00 z komunią św

Prosić będziemy o ofiarę na Fundusz Stypendialny im. ks. M. Lutra.

Szkółki niedzielne rozpoczynają się równolegle do nabożeństw.

Szkółka niedzielna w Jasienicy dla grupy młodszej.

2. Dziękujemy za dary i ofiary na kościół, opłacanie składki kościelne. Dziękujemy rodzinom wspominającym swoich zmarłych.

3. Zajęcia w tygodniu:

- we wtorek lekcja religii dla szkół średnich w Jaworzu odwołana,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19:00,

- w sobotę spotkanie młodzieży w Jasienicy o 17.00.

4. Dzisiaj kończymy akcję charytatywną „Prezent pod choinkę”. Można do końca listopada opłacić wirtualną paczkę wpłacając 75 złotych. Wszystkim, którzy włączyli się do akcji bardzo serdecznie dziękujemy.

5. Kolejnym kościołem członkowskim ŚFL o który będziemy się modlić jest kościół w Madagaskarze.

6. Rozpoczynamy akcję zbiórki ciepłej odzieży dla mieszkańców Ukrainy. Przed Ukrainą trudny czas zimy z brakiem elektryczności i ogrzewania. Chcemy im pomóc w tym trudnym czasie. Dary będą dostarczane bezpośrednio do Ukrainy. Akcja potrwa do 4 grudnia. Dary można przynosić do kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania. Prosimy o przynoszenie czystej odzieży i nowej bielizny. Zachęcamy do włączenia się w tą akcję.

7. Prenumerata na Zwiastun 2023 – cały rok 160 zł, półroczna 80 zł.