3 Niedziela przed końcem roku kościelnego 06.11.2022

ks. A. Krzykowski