1 Niedziela Adwentu 27.11.2022

„Oto twój Król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski.” Zachariasz 9,9

Tekst:   Objawienie św. Jana 3,14-22     
ks. W. Wantulok
 

1. Porządek nabożeństw:

  • 04.12.2022 – 2 Niedziela  Adwentu

Jasienica 8.00 z komunią św.;

Jaworze 9.00 komunia św. i 10.00;

Świętoszówka 10.00

  • 30.11.2022 –  nabożeństwa adwentowe

Jasienica 16.00 z komunią świętą

Jaworze 17.30 z komunią świętą

  • Szkółki niedzielne rozpoczynają się równolegle do nabożeństw. Szkółka niedzielna w Jasienicy dla grupy młodszej.
  • W przyszłą niedzielę diecezja organizuje nabożeństwo i szkółkę niedzielną w „Betanii”.
  • Nabożeństwa dla seniorów odbędą się:

w Jasienicy 4 grudnia o 14.00

w Jaworzu 11 grudnia o 14.00.

2. Dziękujemy za dary i ofiary na kościół, opłacanie składki kościelne. Zbliża się koniec roku i zwracamy się z prośbą i apelem do tych, którzy jeszcze nie opłacili składki kościelnej. Funkcjonowanie Parafii również związane jest z opłatami za media. W tym roku wykonano z własnych środków wiele prac na terenie Parafii. Opłacenie składki kościelnej jest wyrazem naszej ewangelickiej odpowiedzialności za naszą Parafię.

3. Zajęcia w tygodniu:

- w wtorek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19:00,

- w sobotę spotkanie młodzieży w Jasienicy o 17.00,

4. Do końca listopada można opłacić wirtualną paczkę w ramach akcji „Prezent pod choinkę” wpłacając 75 złotych.

5. Kolejnym kościołem członkowskim ŚFL o który będziemy się modlić jest kościół w Mozambiku.

6. Prenumerata na Zwiastun 2023 – cały rok 160 zł, półroczna 80 zł.

7. Trwa akcja zbiórki ciepłej odzieży dla Ukrainy. Bielizna osobista tylko nowa. Zbiórka potrwa do 4 grudnia. W kancelarii w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku 10-12 i 16-18.

8. Do nabycia świece diakonijne w ramach akcji charytatywnej „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”, opłatki wigilijne.

9. Do zakupienia są kalendarze na przyszły rok.

10. Ośrodek Promocji Gminy Jaworze zaprasza na wydarzenie MAGIA ŚWIĄT w Jaworzu, które odbędzie się 3 grudnia 2022 r. od godz. 13.30 do 19.00 na terenie jaworzańskiego Amfiteatru. Program na plakacie w gablocie.

11. Do modlitwy włączyć chcemy Krystiana Magę, który obecnie przebywa w szpitalu z powodu pogorszenia stanu zdrowia.