Święto Reformacji 31.10.2022

ks. A. Krzykowski
ks. W. Wantulok