20 Niedziela po Trójcy Świętej 30.10.2022

ks. W. Wantulok