19 Niedziela po Trójcy Świętej 23.10.2022

ks. Z. Kowalczyk