15 Niedziela po Trójcy Świętej 25.09.2022

ks. W. Wantulok