9 Niedziela po Trójcy Świętej 14.08.2022

ks. A. Krzykowski