11 Niedziela po Trójcy Świętej 28.08.2022

ks. A. Krzykowski