10 Niedziela po Trójcy Świętej 21.08.2022

„Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który wybrał sobie na dziedzictwo”. Psalm 33,12

  

bp Jerzy Samiec, ks. W. Wantulok, ks. A. Krzykowski
     

1. Porządek nabożeństw:

  • 28.08.2022 – 10 Niedziela po Trójcy Świętej

Świętoszówka 7.30;

Jasienica 9.00 z komunią św. i wieczorne o 18.00;

Jaworze 10.30 z komunią św.

2. Dziękujemy za dary i ofiary na Kościół, za opłacane składki kościelne.

3. PEA w Starym Bielsku zaprasza na PZK w Kamienicy 28 sierpnia o godz. 10.00. Kazanie wygłosi ks. Karina Chwastek-Kamieniorz.

4. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek spotkanie Rady Parafialnej

- we wtorek próba chóru o 19:00,

- w czwartek próba zespołu Cantate g. 19:00

5. Przed kościołem jest kiermasz ciast, których dochód przeznaczony będzie na badanie genetyczne Kamila Nowaka, który urodził się z niepełnosprawnością psycho-ruchową. Więcej informacji w ulotce w gablocie.

6. Zapowiedzi:

  • Bartłomiej Świstowski urodzony w Chrzanowie, syn Zbigniewa i Ewy z domu Kochanowska, zamieszkały w Olkuszu Krasińskiego 1/53 wyznania rzymsko-katolickiego i Klaudia Agata Obracaj, urodzona w Bielsku-Białej, córka Leszka i Agaty z domu Blachura, zamieszkała w Świętoszówce 149, wyznania ewangelickiego oboje stanu wolnego.