7 Niedziela po Trójcy Świętej 31.07.2022

ks. W. Wantulok
mgr Anna Wantulok