6 Niedziela po Trójcy Świętej 24.07.2022

„Tak mówi pan, który cię stworzył Jakubie i który cię ukształtował Izraelu: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem – moim jesteś”. Izajasz 43,1         

Tekst:  Rzymian 6,3-8         
ks. W. Wantulok
             

1. Porządek nabożeństw:

  • 31.07.2022 – 7 Niedziela po Trójcy Świętej

Świętoszówka 7.30

Jasienica 9.00  i 18:00

Jaworze 10.30 z Komunią Świętą

2. Zajęcia w tygodniu:

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate g. 19:00,

3. PTEw zaprasza także na dwudniową wycieczkę do Łodzi i Żyrardowa w dniach 1-2 września. Cena 250 zł. Zapisy do 15 sierpnia w kancelarii parafialnej;

4. W tym roku przeżywamy jubileusze 110 lat naszego chóru i 25-lecia zespołu Cantate. Te Jubileusze pragniemy uczcić galowym koncertem w sobotę przed Pamiątką Poświęcenia Kościoła w Jaworzu 20 sierpnia. Chcemy aby ten jubileusz był nie tylko radością obecnego składu chóru, ale także tych wszystkich, którzy przez jakiś czas byli członkami rodziny chórowej. Pragniemy aby w jubileuszowym koncercie wzięli udział również byli członkowie chóru. Próba we wtorek o godz. 19:00 w kościele w Jaworzu.

5. Do nabycia nowy numer naszego Informatora parafialnego „Z życia i wiary”

6. Do modlitwy załączamy dziś funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji z okazji ich święta.

7. Urząd Gminy w Jaworzu zaprasza na Dzień Bezpieczeństwa Drogowego, który zorganizowany zostanie w poniedziałek, 25 lipca od 16:00-18:00 koło amfiteatru w Jaworzu. W programie znajdzie się szereg atrakcji i niespodzianek – zarówno dla kierowców, jak i całych rodzin z dziećmi. Na parkingu pod amfiteatrem zostanie rozłożony „jaworzański punkt serwisowy”, w którym przewidujemy małą niespodziankę dla mieszkańców naszej miejscowości.

8. Z karty żałobnej:

  • W wieku 98 lat zmarła śp. Emilia Kenig – I voto Koenig z domu Witoszek, zamieszkała w Jasienicy. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 25.07.2022 o 15:00 w Jasienicy.
  • W wieku 66 lat zmarł śp. Piotr Gabryś – zamieszkały w Jaworzu. Termin pogrzebu będzie podany na klepsydrach.