6 Niedziela po Trójcy Świętej 24.07.2022

ks. W. Wantulok
mgr Anna Wantulok