3 Niedziela po Trójcy Świętej 03.07.2022

„Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło”. Ewangelia Łukasz 19,10

Tekst:  Ezechiel 18, 1-4.21-24.30-32      
ks. W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • 10.07.2022 – 4 Niedziela po Trójcy Świętej

Świętoszówka 7.30

Jasienica 9.00 z komunią świętą

Jaworze 10.30

2. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek Koło Pań w Jasienicy o 17:00,

- we wtorek  o 17:30 w Jaworzu spotkania z rodzicami dzieci, które są zapisane na półkolonie,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę o 18:00  spotkanie Koła Pań w Jaworzu.

3. PTEw zaprasza na spotkanie 4 lipca o 18.00 w sali parafialnej w Jaworzu. Temat spotkania: Australia oczami państwa Gibców z Bielska-Białej.

PTEw zaprasza także na dwudniową wycieczkę do Łodzi i Żyrardowa w dniach 1-2 września. Cena 250 zł. Zapisy do 15 sierpnia w kancelarii parafialnej.

4. Nadal prowadzona jest zbiórka ofiar na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy. Listy ofiar są w kancelarii parafialnej.

Prosimy o przekazanie informacji do kancelarii parafialnej o rodzinach, które przyjmują w swoich domach uchodźców i ponoszą związane z tym koszty.

5. W lipcu odbędą półkolonie dla dzieci z klas 1-6 w terminie 11-17 lipca. Półkolonia odbywać się będzie w budynku parafialnym w Jasienicy. Zostało kilka miejsc. Zapisy w kancelarii parafialnej wraz z wpłatą wpisowego w wysokości 100 złotych.

6. Do nabycia nowy numer naszego Informatora parafialnego „Z życia i wiary”

7. Zapowiedzi:

  • Mateusz Szymon Ciemała, urodzony w Cieszynie, syn Marka i Beaty z domu Pszczółka, zamieszkały Ochaby Małe ul. Dębowiecka 103 i Ewelina Irena Święczyk  urodzona w Cieszynie, córka Arkadiusza i Katarzyny z domu Franek, zamieszkała Ochaby Małe ul. Dębowiecka 103, oboje wyznania ewangelickiego stanu wolnego.
  • Damian Łukasz Polak urodzony w Bielsku-Białej, syn Zbigniewa i Renaty z domu Kukla, zamieszkały w Jaworzu ul. Smrekowa 111 i Jolanta Krzanowska urodzona w Bielsku-Białej, córka Kazimierza i Elżbiety z domu Maśka, zamieszkała w Jaworzu ul. Smrekowa 111; oboje wyznania ewangelickiego stanu wolnego.

8. Z karty żałobnej:

  • W wieku 91 lat zmarła śp. Anna Śmieszek – z domu Czyż, zamieszkała w Jasienicy. Pogrzeb odbył się w sobotę 02.07.2022 w Jaworzu.