2 Niedziela po Trójcy Świętej 26.06.2022

„Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie”. Ewangelia Mateusza 11,28

 

Tekst:   Jonasz 3,1-10     
ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • 03.07.2022 – 3 Niedziela po Trójcy Świętej

Jaworze 8.00

Świętoszówka 10.00. Pamiątka Poświęcenia Kaplicy. Kazanie ks. Robert Augustyn

  • 10.07.2022 – 4 Niedziela po Trójcy Świętej

Świętoszówka 7.30

Jasienica 9.00 z komunią świętą

Jaworze 10.30.00

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, za dar z okazji 90 rocznicy urodzin, za dar od rodziny wspominającej swoich zmarłych.

3. Zajęcia w tygodniu:

- we wtorek próba chóru o 19.00.

4. PTEw zaprasza na spotkanie 4 lipca o 18.00 w sali parafialnej w Jaworzu. Temat spotkania: Australia oczami państwa Gibców z Bielska-Białej.

5. Nadal prowadzona jest zbiórka ofiar na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy. Listy ofiar są w kancelarii parafialnej. Prosimy o przekazanie informacji do kancelarii parafialnej o rodzinach, które przyjmują w swoich domach uchodźców i ponoszą związane z tym koszty.

6. W lipcu odbędą półkolonie dla dzieci z klas 1-6 w terminie 11-17 lipca. Półkolonia odbywać się będzie w budynku parafialnym w Jasienicy. Zostało kilka miejsc. Zapisy w kancelarii parafialnej wraz z wpłatą wpisowego w wysokości 100 złotych.

7. Parafia w Białej zaprasza na koncert Zespołu Pastores & Przyjaciele. Koncert odbędzie się w niedzielę 26 czerwca o 19.00 w kościele w Białej.

8. Z karty żałobnej:

  • W wieku 56 lat zmarła śp. Małgorzata Wieja zamieszkała w Jasienicy. Pogrzeb odbył się w czwartek 23.06.2022 w Jasienicy.
  • W wieku 77 lat zmarł śp. Jan Bojda zamieszkały w Łazach. Pogrzeb odbył się w sobotę 25.06.2022 w Jasienicy.