1 Niedziela po Trójcy Świętej 19.06.2022

„Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi”. Ewangelia Łukasza 10,16

 

Tekst:   Ewangelia Łukasza 16,19-31    
ks. W. Wantulok, ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • Dzisiaj nabożeństwo wieczorne w Jaworzu o 18.00
  • 24.06.2022 – Zakończenie roku szkolnego

Jasienica 16.00;

Jaworze 17.30

  • 26.06.2022 – 2 Niedziela po Trójcy Świętej

Jasienica 8.00 z komunią świętą,

Jaworze 10.00 z komunią świętą,

Świętoszówka 10.00 z komunią świętą,

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, za dar od rodzin wspominającej swoich zmarłych.

3. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek posiedzenie Rady Parafialnej o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19:00,

4. Nadal prowadzona jest zbiórka ofiar na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy. Listy ofiar są w kancelarii parafialnej.Prosimy o przekazanie informacji do kancelarii parafialnej o rodzinach, które przyjmują w swoich domach uchodźców i ponoszą związane z tym koszty.

5. Prenumerata na II półrocze 70 złotych.

6. W lipcu odbędą półkolonie dla dzieci z klas 1-6 w terminie 11-17 lipca. Półkolonia odbywać się będzie w budynku parafialnym w Jasienicy. Liczba miejsc jest ograniczona. W półkolonii będą mogły uczestniczyć dzieci, które zostały wcześniej zgłoszone. Zapisy w kancelarii parafialnej wraz z wpłatą wpisowego w wysokości 100 złotych. Pierwszeństwo mają dzieci z naszej parafii. W tym roku nie udało się pozyskać środków zewnętrznych na organizację półkolonii. Zwracamy się z prośbą o wsparcie tej inicjatywy przez wpłaty ofiar na ten cel. Lista jest w kancelarii parafialnej.

7. Dzisiaj po nabożeństwie w Jaworzu odbędzie się Zgromadzenie Parafialne, które ma dokonać wyboru delegatów z naszej Parafii do Synodu Diecezjalnego. Naszej Parafii przysługują 4 mandaty w Synodzie Diecezji.

8. Zapowiedzi:

  • Adam Kubala, urodzony w Bielsku-Białej, syn Edwarda i Lidii z domu Niesyt, zamieszkały w Jaworzu ul. Kolonia Dolna 139, wyznania ewangelickiego i Patrycja Kinga Kwaterska, urodzona w Bielsku-Białej, córka Jacka i Barbary z domu Dzięgielewska, zamieszkała w Bielsku-Białej ul. Romanowicza 6/34, wyznania rzymsko-katolickiego, oboje stanu wolnego.
  • Daniel Stanisław Skorupa urodzony w Bielsku-Białej, syn Piotra i Danuty z domu Krzywoń, zamieszkały w Rudzicy 12a, wyznania ewangelickiego i Natalia Agnieszka Bułka, urodzona w Oświęcimiu, córka Bogusława i Lucyny z domu Głąb, zamieszkała w Starej Wsi ul. Starowiejskich 76, wyznania rzymsko-katolickiego, oboje stanu wolnego.