6 Niedziela po Wielkanocy 29.05.2022

„A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę.” Ewangelia Jana 12,32

Tekst: Hebrajczyków 10,39       
 ks. W. Wantulok, ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • 05.06.2022 – Święto Zesłania Ducha Świętego

Jasienica 8.00;

Jaworze 10.00;

Świętoszówka 10.00;

  • Szkółki niedzielne odbywają się równolegle do nabożeństw. W Jasienicy w najbliższą niedzielę będzie szkółka dla grupy młodszej, dzieci w wieku przedszkolnym.
  • 06.06.2022 – II Święto Zesłania Ducha Świętego

Jasienica 16.00;

Jaworze 17.30;

  • W następną niedzielę – w Święto Zesłania Ducha Świętego – 5 czerwca 2022 - w programie TVP Kultura, nadawane będzie nabożeństwo z kościoła w Orzeszu. Początek o godzinie 8.00. Zachęcamy do uczestnictwa.

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, za dar od rodziców konfirmantów.

3. Zajęcia w tygodniu:

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w środę spotkanie Koła Pań w Jaworzu o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19:00,

- w sobotę spotkanie młodzieży o 17.00 w Jasienicy. Powitanie tegorocznych konfirmantów. Będzie ognisko z kiełbaskami, śpiew gry i zabawy.

4. Kościół prowadzi zbiórkę ofiar na fundusz Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. Zbiórka ofiar potrwa do świąt Zesłania Ducha Świętego.

5. Nadal prowadzona jest zbiórka ofiar na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy. Listy ofiar są w kancelarii parafialnej.

6. PTEw zaprasza na spotkanie 06.06.2022 o g. 18:00 w Gościńcu Szumnym w Jaworzu. Temat spotkania: „Wolność w znaczeniu teologicznym i współczesnym”. Temat przedstawi ks. prof. Marek Jerzy Uglorz.

7. Prenumerata na II półrocze 70 złotych.

8. Zgodnie z Zasadniczym Prawem Wewnętrznym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce zwołuje się na dzień 19 czerwca 2022 roku po nabożeństwie w Jaworzu Zgromadzenie Parafialne, które ma dokonać wyboru delegatów z naszej Parafii do Synodu Diecezjalnego. Naszej Parafii przysługują 4 mandaty w Synodzie Diecezji. Zachęcamy do zgłaszania kandydatów. Pisemne oświadczenie o zgodzie na kandydowanie jest do odebrania w kancelarii parafialnej.