5 Niedziela po Wielkanocny 22.05.2022

„Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i nie odmówił mi swej łaski.”  Psalm 66,20

Tekst: Ewangelia Łukasza 11,1-4      
 ks. W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • Dzisiaj nabożeństwo wieczorne o 18.00 w Jaworzu
  • 26.05.2022 – Święto Wniebowstąpienia Pańskiego

Jaworze 17.00 w czasie nabożeństwa prezentacja  tegorocznych konfirmantów

  • 29.05.2022 – 6 Niedziela po Wielkanocny

Jaworze 9.00 z komunią świętą – konfirmacja

  • W przyszłą niedzielę szkółki niedzielne nie odbędą się.

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, rodzinom wspominającym swoich zmarłych.

3. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate po nabożeństwie.

4. Kościół prowadzi zbiórkę ofiar na fundusz Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. Zbiórka ofiar potrwa do świąt Zesłania Ducha Świętego.

5. Nadal prowadzona jest zbiórka ofiar na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy. Listy ofiar są w kancelarii parafialnej.

6. Do odebrania jest nowy numer Zwiastuna.

7. Zgodnie z Zasadniczym Prawem Wewnętrznym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce zwołuje się na dzień 19 czerwca 2022 roku po nabożeństwie w Jaworzu Zgromadzenie Parafialne, które ma dokonać wyboru delegatów z naszej Parafii do Synodu Diecezjalnego. Naszej Parafii przysługują 4 mandaty w Synodzie Diecezji. Zachęcamy do zgłaszania kandydatów. Pisemne oświadczenie o zgodzie na kandydowanie jest do odebrania
w kancelarii parafialnej.