II Niedziela Postu (Reminiscere) 13.03.2022 – 240-lecie kościoła w Jaworzu i Parafii

ks. W. Wantulok,
Ks. A. Krzykowski