4 Niedziela Postu (Laetare) 27.03.2022

„Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje”. Ew. Jana 12,14

Tekst: 2 Koryntian 1,3-7        
 ks. W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • 01.04.2022 – nabożeństwa pasyjne

Jasienica 16:00 z Komunią Św.

Jaworze 17.30 z Komunią Św.

Słowem Bożym służyć będzie ks. Jan Badura

  • 03.04.2022 – 5 Niedziela Postu

Jasienica 8.00 z Komunią Św.

Jaworze 9:00 Spowiedź i Kom. Św., 10.00 Nab. Słowa

Świętoszówka 10.00

W Jasienicy o 14:00 nabożeństwo spowiednio-komunijne dla seniorów

  • Szkółki niedzielne odbywają się równolegle do nabożeństw. W Jasienicy w najbliższą niedzielę będzie szkółka dla grupy starszej, dzieci z klas 1-6.

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, rodzinom wspominającym swoich zmarłych.

3. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19:00

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19:00

- w sobotę nauka konfirmacyjna grupa młodsza o 9.00; grupa starsza o 10.00

4. Od poniedziałku do środy odbywać będą się rekolekcje dla uczniów szkół podstawowych w Jaworzu i Jasienicy. Plan rekolekcji dzieci otrzymały w szkole.

5. PTEw zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w poniedziałek 4 kwietnia o 18.00. temat spotkania: Małżeństwa mieszane wyznaniowo – trudne wybory. Gośćmi spotkania będzie rodzina Krystyny i Jacka Rybarkiewiczów.

6. Zachęcamy do modlitwy za naród ukraiński. O 19.00 biją dzwony zachęcające do modlitwy.

7. Trwa akcji Diakonii Kościoła „Skarbonka Diakonijna”. Hasło tegorocznej edycji akcji brzmi „Czas miłosierdzia”. Skarbonki diakonijne są do odebrania w kancelarii parafialnej oraz przy wyjściu z kościoła.

8. Do modlitwy dołączamy jubilata, który obchodzi swoje 70 urodziny, i jego wnuczkę, dziękując za udaną operację.