3 Niedziela Postu (Oculi) 20.03.2022

„Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz nie nadaje się do Królestwa Bożego”. Ewangelia Łukasza 9,62

Tekst: 1 Królewska 19,1-8       
 ks. A. Krzykowski

1. Porządek nabożeństw:

  • Dzisiaj prosić będziemy o ofiarę na diasporę naszego Kościoła;
  • 25.03.2022 – nabożeństwa pasyjne

Jasienica 16:00 z Komunią Św.;

Jaworze 17.30 z Komunią Św.

Słowem Bożym służyć będzie ks. Artur Woltman

  • 27.03.2022 – 4 Niedziela Postu

Jasienica 8.00 z Komunią Święta;

Jaworze 9:00 Spowiedź i Kom. Św., 10.00 nab. Słowa;

Świętoszówka 10.00. z Komunią Święta;

  • Szkółki niedzielne odbywają się równolegle do nabożeństw. W Jasienicy w najbliższą niedzielę będzie szkółka dla grupy młodszej, dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieci zdrowe i nie na kwarantannie.

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, rodzinom wspominającym swoich zmarłych.

3. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek posiedzenie Rady Parafialnej o 18:00,
– we wtorek próba chóru o 19:00
– w czwartek próba zespołu Cantate o 19:00
– w sobotę spotkanie młodzieży o 17.00 w Jaworzu. Wieczór filmowy. Film o problemach wywierania nacisku i presji wśród rówieśników pt. „Fala”.

4. Do odebrania nowy numer Zwiastuna

5. Diakonia Kościoła organizuje zbiórkę ofiar na rzecz Ukrainy. Ofiary można wpłacać w kancelarii parafialnej na listę. Apel umieszczony jest na stronie internetowej parafii. Jest także otwarta lista darów dla rodzin z naszej parafii, które zgodzą się przyjąć uchodźców z Ukrainy do swoich domów. Parafia na tą chwilę nie ma możliwości przyjąć uchodźców w swoich budynkach, ale chce dopomóc w kosztach utrzymania tych, którzy uciekając przed wojną znajdą schronienie w naszych domach. Zachęcamy także do tego, aby zgłaszać w kancelarii parafialnej chęć przyjęcia uciekinierów. Są już rodziny, które uciekinierów przyjęły pod swój dach. Serdecznie za to dziękujemy.

6. Zachęcamy do modlitwy za naród ukraiński. O 19.00 biją dzwony zachęcające do modlitwy.

7. Trwa akcji Diakonii Kościoła „Skarbonka Diakonijna”. Hasło tegorocznej edycji akcji brzmi „Czas miłosierdzia”. Skarbonki diakonijne są do odebrania w kancelarii parafialnej oraz przy wyjściu z kośc