Święta Bożego Narodzenia 25.12.2021

„Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym”. Filipian 4,4-5

1. Porządek nabożeństw:

  • 26.12.2021– II Święto Bożego Narodzenia

Jaworze 10:00;

Jasienica 8:00;

Świętoszówka 10:00;

  • 31.12.2021– Zakończenie roku

Jaworze 17:00;

Jasienica 16:00;

Świętoszówka 17:30;

  • 01.01.2022– Nowy rok

Jaworze 10:00 z ofiarą na fundusz socjalny Kościoła.

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, za dary na światło jutrzenne.

3. Do zakupienia są kalendarze książkowe wraz z dodatkiem „Z Biblią na co dzień” w cenie 54 złote komplet. Książeczka „Z Biblią na co dzień” w cenie 17 złotych. Są kalendarze jednokartkowe na ścianę po 4 złote.

4. Do odebrania nowy numer Zwiastuna.

5. Do nabycia nowy, świąteczny numer informatora parafialnego „Z życia i wiary” za ofiarą nie mniejszą niż 10 złotych.

6. Zapraszamy na koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu trio Urszuli Mizi (wiolonczela), Joanny Korpiela-Jatkowskiej (wokal) i Wojciecha Golca (akordeon). Koncert odbędzie się 6 stycznia 2022 o godz. 18.00 w kościele w Jaworzu. Wstęp wolny.