4 Niedziela Adwentu 19.12.2021

„Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się! Pan jest blisko”. Filipian 4,4-5

Tekst: Ewangelia Łukasza 1,26-38     
 ks. W. Wantulok

1. Porządek nabożeństw:

  • 12.2021 – nabożeństwa adwentowe

Jasienica 16.00 z komunią świętą

Jaworze 17.30 z komunią świętą

  • 24.12.2021 – Wigilia Bożego Narodzenia

Jasienica 16:00;

Świętoszówka 17:30

  • 25.12.2021 – I Święto Bożego Narodzenia

Jaworze 5:00 jutrznia; 10:00,

Jasienica 10:00;

w czasie nabożeństw ofiara na cele parafialne;

w Jasienicy kolędować będzie w czasie nabożeństwa zespół regionalny „Jasieniczanka”;

  • 26.12.2021– II Święto Bożego Narodzenia

Jaworze 10:00;

Jasienica 8:00;

Świętoszówka 10:00;

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, za dary na światło jutrzenne.

3. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek posiedzenie Rady Parafialnej o 17.00,

- we wtorek próba chóru o 19.00,

4. Do nabycia świece diakonijne w ramach akcji charytatywnej „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”, opłatki wigilijne.

5. Do zakupienia są kalendarze książkowe wraz z dodatkiem „Z Biblią na co dzień” w cenie 54 złote komplet. Książeczka „Z Biblią na co dzień” w cenie 17 złotych. Są kalendarze jednokartkowe na ścianę po 4 złote.