3 Niedziela Adwentu 12.12.2021

„Przygotujcie na pustyni drogę Pańską. Oto Wszechmocny, Pan przychodzi w mocy”. Izajasz 40,3.10

Tekst: I Koryntian 4,1-5  
 ks. Z. Kowalczyk

1. Porządek nabożeństw:

  • 19.12.2021 –  4 Niedziela Adwentu

Jasienica 8.00 z komunią świętą

Jaworze 9.00 Spowiedź i komunia święta i o 10.00 w czasie nabożeństwa gwiazdka szkółki niedzielnej;

Świętoszówka 10:00 w czasie nabożeństwa gwiazdka szkółki niedzielnej;

  • Szkółki niedzielne odbywają się równolegle do nabożeństw. W Jasienicy w najbliższą niedzielę będzie szkółka dla grupy starszej, dzieci z klas 1-6. Dzieci zdrowe i nie na kwarantannie.
  • Gwiazdka szkółki niedzielnej w Jasienicy w przyszłą niedzielę o 16.00 w kościele w Jasienicy.
  • 15.12.2021 –  nabożeństwa adwentowe

Jasienica 16.00 z komunią świętą

Jaworze 17.30 z komunią świętą

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, rodzinom wspominającym swoich zmarłych.

3. Zajęcia w tygodniu:

- we wtorek próba chóru o 19:00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00,

- w nauka konfirmacyjna grupa młodsza o 9.00; grupa starsza o 10.00. Nauka w sali parafialnej

- w sobotę spotkanie adwentowe młodzieży o 17.00 w sali parafialnej w Jasienicy.

4. Do nabycia świece diakonijne w ramach akcji charytatywnej „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”, opłatki wigilijne.

5. Do zakupienia są kalendarze książkowe wraz z dodatkiem „Z Biblią na co dzień” w cenie 54 złote komplet. Książeczka „Z Biblią na co dzień” w cenie 17 złotych. Są kalendarze jednokartkowe na ścianę po 4 złote.

6. Przypominamy o tym, że nie ma już śmietnika na cmentarzu. Pojemniki są umieszczone przy bramce przed wejściem na teren cmentarza. Prosimy o segregację i dostosowanie się do zasad.

7. PTEw odwołuje planowane na 13 grudnia spotkanie adwentowo – wigilijne i przenosi je na 10 stycznia jako spotkanie noworoczne. Zmiana podyktowana jest rozwijającą się falą pandemii wirusa.

8. Z karty żałobnej:

  • W wieku 88 lat zmarł śp. Gustaw Kukla zamieszkały w Jasienicy. Pogrzeb odbył się w sobotę 11.12.2021 w Jaworzu.