2 Święto Bożego Narodzenia – 26.12.2021

ks. A. Krzykowski