2 Niedziela Adwentu 05.12.2021

„Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze.” Ewangelia Łukasza 21,28

Tekst: Izajasz 63,15-64,3  
 ks. Z. Kowalczyk

1. Porządek nabożeństw:

  • 12.12.2021 –  2 Niedziela Adwentu

Jasienica 8.00 z komunią świętą;

Jaworze 9.00 Spowiedź i komunia święta i 10.00 nabożeństwo Słowa;

Świętoszówka 10:00 z komunią świętą;

Szkółki niedzielne odbywają się równolegle do nabożeństw. W Jasienicy w najbliższą niedzielę będzie szkółka dla grupy młodszej, dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieci zdrowe i nie na kwarantannie.

  • 08.12.2021 –  nabożeństwa adwentowe

Jasienica 16.00 z komunią świętą

Jaworze 17.30 z komunią świętą

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, za dary na prace remontowe przy starej szkole w Jaworzu.

3. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek spotkanie Koła Pań w Jasienicy o 17.00,

- w poniedziałek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19:00,

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00,

- w piątek godzina biblijna w Jasienicy o 18.00,

4. Do nabycia świece diakonijne w ramach akcji charytatywnej „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”, opłatki wigilijne.

5. Do zakupienia są kalendarze książkowe wraz z dodatkiem „Z Biblią na co dzień” w cenie 54 złote komplet. Książeczka „Z Biblią na co dzień” w cenie 17 złotych. Są kalendarze jednokartkowe na ścianę po 4 złote.

6. Przypominamy o tym, że nie ma już śmietnika na cmentarzu. Pojemniki są umieszczone przy bramce. Prosimy o segregację i dostosowanie się do zasad.

7. PTEw odwołuje planowane na 13 grudnia spotkanie adwentowo – wigilijne i przenosi je na 10 stycznia jako spotkanie noworoczne. Zmiana podyktowana jest rozwijającą się falą pandemii wirusa.

8. (Jaworze) do modlitwy załączamy solenizantkę Wandę Mendroch, która obchodzi swoje 91 urodziny i przekazuje serdeczne pozdrowienia dla wszystkich z Mazur, gdzie obecnie mieszka.

9. Z karty żałobnej:

  • W wieku 64 lat zmarł śp. Jerzy Ryrych zamieszkały w Jasienicy. Pogrzeb odbył się w czwartek 02.12.2021 w Jaworzu.