1 Święto Bożego Narodzenia – Jutrznia – 25.12.2021

ks. W. Wantulok