1 Święto Bożego Narodzenia 25.12.2021

ks. W. Wantulok