Niedziela Wieczności 21.11.2021

„Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone.” Ewangelia Łukasza 12,35

Tekst: Izajasz 65,17-19.23-25   
 ks. Z. Kowalczyk

1. Porządek nabożeństw:

  • Dzisiaj jeszcze nabożeństwo wieczorne w Jasienicy o 18.00;
  • Dzisiaj prosić będziemy o ofiarę na fundusz Stypendialny im. ks. M. Lutra, ofiarę zbiorą członkowie Rady Parafialnej
  • 28.11.2021 –  1 Niedziela Adwentu

Jasienica 8.00 z komunią świętą

Jaworze 9.00 spowiedź i komunia święta i 10.00 nabożeństwo główne;

Świętoszówka 10:00

Szkółki niedzielne odbywają się równolegle do nabożeństw. W Jasienicy w najbliższą niedzielę będzie szkółka dla grupy młodszej, tzn. dzieci w wieku przedszkolnym.

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, za dary na prace remontowe przy starej szkole w Jaworzu.

3. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek posiedzenie Rady Parafialnej o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19:00,

- w środę godzina biblijna w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00,

- w sobotę spotkanie młodzieży w Jasienicy o 17.00.

4. Do odebrania jest nowy numer Zwiastuna. Prenumerata Zwiastuna na przyszły rok wynosi 140 złotych, na półrocze 70 złotych.

5. Do końca listopada można jeszcze wpłacać wirtualną paczkę w ramach akcji „Prezent pod choinkę” Wpłaty w wysokości 60 złotych można dokonać bezpośrednio na konto Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowi. Numer konta na stronie Centrum cme.org.pl. Lub w kancelarii parafialnej.

6. Z karty żałobnej:

  • W wieku 90 lat zmarł śp. Walter Wiencek zamieszkały w Jaworzu. Pogrzeb odbył się w piątek 19.11.2021 w Jaworzu.
  • W wieku 69 lat zmarła śp. Józefa Ryrych z domu Olejarz zamieszkała w Jaworzu. Pogrzeb odbył się w sobotę 20.11.2021 w Jaworzu.
  • W wieku 85 lat zmarła śp. Helena Bisok z domu Bebek zamieszkała w Nowej Wsi. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 22.11.2021 o godz. 14.00 z kościoła w Jaworzu.