1 Niedziela Adwentu 28.11.2021

„Oto twój Król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski.”  Zachariasz 9,9

Tekst: Jeremiasz 23,5-8   
 ks. Z. Kowalczyk

1. Porządek nabożeństw:

  • 05.12.2021 –  2 Niedziela Adwentu

Jasienica 8.00 z komunią świętą

Jaworze 9.00 spowiedź i komunia święta i 10.00 nab. główne;

Świętoszówka 10:00

Szkółki niedzielne odbywają się równolegle do nabożeństw. W Jasienicy w najbliższą niedzielę będzie szkółka dla grupy starszej, dzieci z klas 1-6. Przypominamy, dzieci zdrowe i nie na kwarantannie.

  • 01.12.2021 –  nabożeństwa adwentowe

Jasienica 16.00 z komunią świętą

Jaworze 17.30 z komunią świętą

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, za dary na prace remontowe przy starej szkole w Jaworzu, rodzinie wspominającej swoich zmarłych.

3. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek lekcje religii dla szkół średnich w Jaworzu o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19:00,

- w środę spotkanie Koła Pań w Jaworzu po nabożeństwie.

- w czwartek lekcje religii dla szkół średnich w Jasienicy o 18.00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00,

- w piątek godzina biblijna w Jaworzu o 18.00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna grupa młodsza o 9.00; grupa starsza o 10.00. Zajęcia online.

4. Prenumerata Zwiastuna na przyszły rok wynosi 140 złotych, na półrocze 70 złotych.

5. Do końca listopada można jeszcze wpłacać wirtualną paczkę w ramach akcji „Prezent pod choinkę” Wpłaty w wysokości 60 złotych można dokonać bezpośrednio na konto Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowi. Numer konta na stronie Centrum cme.org.pl. Lub w kancelarii parafialnej.

6. Do nabycia świece diakonijne w ramach akcji charytatywnej „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”, opłatki wigilijne.

7. Do zakupienia są kalendarze książkowe wraz z dodatkiem „Z Biblią na co dzień” w cenie 54 złote komplet.

8. Prośba Komendanta Policji, aby przekazać osobom starszym, że znowu nasiliły się próby oszustw metodą „na wnuczka”.

9. Z karty żałobnej:

  • W wieku 82 lat zmarł śp. Jan Stroka zamieszkały w Bielsku-Białej. Pogrzeb odbył się w sobotę 27.11.2021 w Jaworzu.