20 Niedziela po Trójcy Świętej 17.10.2021

Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie, tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem”. Micheasz 17,14

Tekst: Kaznodziei Salomona 12,1-7    
 ks. A. Mendrok

1. Porządek nabożeństw:

  • 24.10.2021 –21 Niedziela po Trójcy Św.

Jasienica 8.00 z Komunią Świętą i wieczorne o 18.00

Jaworze 10.00;

Świętoszówka 10:00;

  • Dzieci zapraszamy na szkółki niedzielne w Jasienicy, Świętoszówce i Jaworzu. Szkółki równolegle z nabożeństwami. W Jasienicy w najbliższą niedzielę będzie grupa starsza tj. dzieci od 1 do 6 klasy.

2. Dziękujemy za dary na Kościół, za opłacane składki kościelne, za dary na prace remontowe przy starej szkole w Jaworzu, rodzinom wspominającym swoich zmarłych.

3. Zajęcia w tygodniu:

- w poniedziałek posiedzenie Rady Parafialnej o 18.00,

- we wtorek próba chóru o 19:00,

- w czwartek próba zespołu Cantate o 19.00,

- w sobotę nauka konfirmacyjna grupa starsza o 10.00,

- w sobotę spotkanie młodzieży w Jasienicy o 17.00. (Religia w ramach spotkania).

4. W związku z pracami remontowymi przy starej szkole w Jaworzu jest otwarta list ofiar, które będą przeznaczone na ten cel. Zachęcamy i prosimy o ofiary na ten cel.

5. W październiku prowadzimy akcję charytatywną. „Kromka chleba dla bliźniego”. Celem akcji jest niesienie pomocy bliźnim, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, często bez przysłowiowej „kromki chleba”. Skarbonki na ten cel można otrzymać w kancelarii parafialnej. Ze środków zebranych w minionych latach opłacane są obiady w szkole, podręczniki, lekarstwa i inne. Serdecznie tę akcję wszystkim polecamy.

6. Do nabycia jest nowy numer informatora parafialnego „Z życia i wiary” w cenie 10 złotych.

7. Do 8 listopada kolejny raz CME w Dzięgielowie prowadzi akcję „Prezent pod choinkę”. Paczki wielkości pudełka po butach przeznaczone będą dla dzieci z Ukrainy i Białorusi. Stosowne ulotki można otrzymać w kancelarii parafialnej lub na stronie internetowej cme.org.pl. Można również opłacić wirtualną paczkę wpłacając 60 złotych. Środki na wirtualną paczkę można wpłacać do końca listopada.

8. W związku ze zbliżającym się Pamiątką Umarłych Diecezja Cieszyńska zachęca do wzięcia udziału w akcji Fundusz dla Żywych. Fundusz jest wezwaniem do odpowiedzialnego podejścia do ochrony stworzenia, byśmy pamiętali o żywych, którym można pomóc. Apel Diecezji jest w naszych gablotach parafialnych i na stronie internetowej parafii.

9. Z karty żałobnej:

  • W wieku 93 lat zmarła śp. Helena Kominek z domu Stekla zamieszkała w Jasienicy. Pogrzeb odbył się w sobotę 16.10.2021 w Jasienicy.